SPECYFIKACJA TECHNICZNA PUR DLA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PUR DLA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH

Poliuretanowe izolacje realizowane technologią natryskową wykazują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i znajduję zastosowanie do dachów pokrytych: płytą falistą, papą i smołą, betonem, blachą, szkłem o kształtach: płaskich, pilastych / szedowych, trapezowych, falistych i innych.

Dane techniczne

LP NAZWA WARTOŚĆ
1 Wartość początkowa współczynnika przewodzenia ciepła w +10ºC λ = 0,022 [W/mK]*
2 Ciągła temperatura pracy -30ºC ÷ 100ºC
3 wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826 ≥ 150 [kPa]
4 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ wg PN-EN 12086 70 ÷ 90
5 gęstość rdzenia pianki w wyrobie ≥ 34 [kg/m3]
6 Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1+A1 klasa E

* - wartość współczynnika λ podano wg PN-EN 12667 – wartość średnia Podane parametry mogą ulec zmianie w zależności od typu zastosowanych komponentów.

Przenikalność cieplna

Porównanie współczynników przenikania ciepła „U” piany PUR do materiałów tradycyjnych w zależności od przyjętego współczynnika „λ” oraz grubości zastosowanego materiału izolacyjnego.
GRUBOŚĆ WARSTWY [MM] PIANA PUR STYROPIAN WEŁNA MINERALNA
U U U
30 0,73 1,27 1,3
40 0,55 0,95 0,97
50 0,44 0,76 0,78
60 0,36 1,27 1,3
70 0,31 0,54 0,56
80 0,27 0,48 0,49
90 0,24 0,42 0,43
100 0,22 0,38 0,39
110 0,20 0,38 0,39

*Uwaga: wartość współczynnika U może odbiegać od powyższych w zależności od typu materiału izolacyjnego

WARUNKI TECHNICZNE/PROCES TECHNOLOGICZNY

natrysk-piany-pur PROCES WZROSTU POLIURETANU
Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszą być spełnione następujące warunki:
  • - z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i nie trzymające się podłoża elementy i zanieczyszczenia
  • - z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów
  • - optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 15°C ÷ 30°C
  • - zalecana temperatura natryskiwanej powierzchni 15°C ÷ 40°C
  • - natryskiwane podłoże musi być powierzchniowo suche
  • - natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i połączeń technologicznych oraz elementów mocujących kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów
  • - piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch płynnych komponentów, bezpośrednio przy ujściu z dyszy pistoletu natryskowego. Oba komponenty dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania wężami wysokociśnieniowymi w osłonie termicznej na max odległość 93 m. Głównymi składnikami natryskowej piany poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane w stosunku objętościowym 100:100
  • - wytwarzanie piany odbywa się metodą natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej na przygotowane wcześniej podłoże.
  • - natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko (w ciągu kilku sekund) utwardza się, przechodząc w sztywną pianę o strukturze porów zamkniętych tworząc bezspoinową powierzchnię. Czas startu: 2 - 5sek., czas wysychania powierzchni: 6 - = 12sek.  Piana PUR – innowacyjny system izolacji budynków

  Termoizolacja budynków jest niezwykle istotnym zagadnieniem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Pozwala zwiększyć energooszczędność budynków i zmniejszyć koszty ogrzewania. Specjaliści z Pol-Pur wykonują zarówno izolację natryskową ścian od wewnątrz, jak i termoizolację elewacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości piany PUR możemy wykonać izolację budynku, która w znaczącym stopniu poprawia sprawność energetyczną budynku i ogranicza koszty ogrzewania w sezonie zimowym. Wykonywanie ocieplenia pianą PUR jest niezwykle sprawnym procesem. Dzięki temu możemy wykonać zlecone nam prace szybko, przy zachowaniu najwyższej jakości.

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat stosowania piany PUR w ociepleniu budynków? Zapraszamy do wypełnienia formularzu wyceny, aby poznać orientacyjne koszty takiej inwestycji. Możesz także skontaktować się z naszymi specjalistami, w celu omówienia szczegółów:

  Tel: +48 605 685 070
  055 232 02 72

Partnerzy