PIANA PUR POLIURETANOWA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

Piana PUR poliuretanowa – specyfikacja techniczna dla powierzchni zewnętrznych

Poliuretanowe izolacje realizowane technologią natryskową wykazują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i znajduję zastosowanie do dachów pokrytych: płytą falistą, papą i smołą, betonem, blachą, szkłem o kształtach: płaskich, pilastych / szedowych, trapezowych, falistych i innych.

Dane techniczne

LP NAZWA WARTOŚĆ
1 Wartość początkowa współczynnika przewodzenia ciepła +10ºC  λ  = 0,023 [W/mK]* 
2 Maksymalna  temperatura stosowania 100ºC
3 wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826:1998 ≥ 250 [kPa]
4 wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN 1607:1999 ≥ 350 [kPa]
5 gęstość rdzenia pianki w wyrobie 55 [kg/m3]
6 Reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 klasa E

* - wartość współczynnika λ podano wg PN-EN 12667
Podane parametry mogą ulec zmianie w zależności od typu zastosowanych komponentów.

Przenikalność cieplna

Porównanie współczynników przenikania ciepła „U” piany PUR do materiałów tradycyjnych w zależności od przyjętego współczynnika „λ” oraz grubości zastosowanego materiału izolacyjnego.
GRUBOŚĆ WARSTWY [MM] PIANA PUR STYROPIAN WEŁNA MINERALNA
U U U
30 0,76 1,27 1,3
40 0,57 0,95 0,97
50 0,46 0,76 0,78
60 0,38 1,27 1,3
70 0,33 0,54 0,56
80 0,28 0,48 0,49
90 0,25 0,42 0,43
100 0,23 0,38 0,39
110 0,19 0,38 0,39

*Uwaga: wartość współczynnika U może odbiegać od powyższych w zależności od typu materiału izolacyjnego

WARUNKI TECHNICZNE/PROCES TECHNOLOGICZNY

natrysk-piany-pur PROCES WZROSTU POLIURETANU
Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszą być spełnione następujące warunki:
  • - z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i nie trzymające się podłoża elementy i zanieczyszczenia
  • - z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów
  • - przed natryskiem należy wykonać zabezpieczenie elementów blaszanych farbą antykorozyjną (wg oceny Wykonawcy)
  • - natrysk można prowadzić jedynie w czasie suchej pogody
  • - optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 15 ÷ 30 °C
  • - zalecana temperatura natryskiwanej powierzchni 20 ÷ 40 °C
  • - natryskiwane podłoże powinno być powierzchniowo suche
  • - połać dachowa o minimalnym spadku 3%
  • - natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i połączeń technologicznych oraz elementów mocujących kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów
  • - piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch płynnych komponentów, bezpośrednio przy ujściu z dyszy pistoletu natryskowego. Oba komponenty dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania wężami wysokociśnieniowymi w osłonie termicznej na max odległość 93 m. Głównymi składnikami natryskowej piany poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane są w beczkach i po wymieszaniu, poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane są w stosunku objętościowym 100:100
  • - wytwarzanie piany odbywa się metodą natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej na przygotowane wcześniej podłoże.
  • – natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko (w ciągu kilku sekund) utwardza się, przechodząc w sztywną pianę o strukturze porów zamkniętych tworząc bezspoinową powierzchnię. Czas startu: 4 – 7 sek., czas wysychania powierzchni: 13 – 18 sek. Warstwę pianki PUR zabezpiecza się dodatkowo warstwą chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjalnych powłok malarskich.

Partnerzy