SPECYFIKACJA TECHNICZNA PUR DLA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PUR DLA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH

Poliuretanowe izolacje realizowane technologią natryskową wykazują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i znajduję zastosowanie do dachów pokrytych: płytą falistą, papą i smołą, betonem, blachą, szkłem o kształtach: płaskich, pilastych / szedowych, trapezowych, falistych i innych.

Dane techniczne

LP NAZWA WARTOŚĆ
1 Wartość początkowa współczynnika przewodzenia ciepła w +10ºC λ = 0,022 [W/mK]*
2 Ciągła temperatura pracy -30ºC ÷ 100ºC
3 wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826 ≥ 150 [kPa]
4 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ wg PN-EN 12086 70 ÷ 90
5 gęstość rdzenia pianki w wyrobie ≥ 34 [kg/m3]
6 Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1+A1 klasa E

* - wartość współczynnika λ podano wg PN-EN 12667 – wartość średnia Podane parametry mogą ulec zmianie w zależności od typu zastosowanych komponentów.

Przenikalność cieplna

Porównanie współczynników przenikania ciepła „U” piany PUR do materiałów tradycyjnych w zależności od przyjętego współczynnika „λ” oraz grubości zastosowanego materiału izolacyjnego.
GRUBOŚĆ WARSTWY [MM] PIANA PUR STYROPIAN WEŁNA MINERALNA
U U U
30 0,73 1,27 1,3
40 0,55 0,95 0,97
50 0,44 0,76 0,78
60 0,36 1,27 1,3
70 0,31 0,54 0,56
80 0,27 0,48 0,49
90 0,24 0,42 0,43
100 0,22 0,38 0,39
110 0,20 0,38 0,39

*Uwaga: wartość współczynnika U może odbiegać od powyższych w zależności od typu materiału izolacyjnego

WARUNKI TECHNICZNE/PROCES TECHNOLOGICZNY

natrysk-piany-pur PROCES WZROSTU POLIURETANU
Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszą być spełnione następujące warunki:
  • - z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i nie trzymające się podłoża elementy i zanieczyszczenia
  • - z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów
  • - optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 15°C ÷ 30°C
  • - zalecana temperatura natryskiwanej powierzchni 15°C ÷ 40°C
  • - natryskiwane podłoże musi być powierzchniowo suche
  • - natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i połączeń technologicznych oraz elementów mocujących kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów
  • - piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch płynnych komponentów, bezpośrednio przy ujściu z dyszy pistoletu natryskowego. Oba komponenty dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania wężami wysokociśnieniowymi w osłonie termicznej na max odległość 93 m. Głównymi składnikami natryskowej piany poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane w stosunku objętościowym 100:100
  • - wytwarzanie piany odbywa się metodą natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej na przygotowane wcześniej podłoże.
  • - natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko (w ciągu kilku sekund) utwardza się, przechodząc w sztywną pianę o strukturze porów zamkniętych tworząc bezspoinową powierzchnię. Czas startu: 2 - 5sek., czas wysychania powierzchni: 6 - = 12sek.

Partnerzy